قیمت پایین و رکود دوباره بازار پیاز باعث شده است امسال هم پیاز های تولید شده در شهرستان فریدن استان اصفهان روی دست کشاورزان بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فریدن با اشاره به برداشت پیاز تا یک ماه آینده در این شهرستان گفت: کشاورزان این شهرستان هزار هکتار بیشتر از سهمیه ۸۵۰ هکتاری پیاز کشت کرده اند.
حسن احمدی شاپورابادی با اشاره به کاهش قیمت پیاز در این منطقه افزود: برخی از کشاورزان منطقه فریدن و شهرستان های همجوار کشت فراسرزمینی را در پیش گرفته اند و در کشور های همسایه اقدام به کشت پیاز کرده اندکه این موضوع باعث کاهش صادرات و در نتیجه افت قیمت پیاز شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار