سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی به همراه متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی به همراه متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی ضمن تفهیم مواد ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری از بازرس سازمان بازرسی کل کشور خواست در جایگاه قرار گیرد.
بازرس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ابتدا خلاصه گزارش بازرسی از بانک مرکزی پیرامون تسهیلات برخی شرکت های وابسته به گروه عظام که حاصل بررسی اعضای هیئت بازرسی بودند را قرائت می کنم.
وی افزود: خانواده آقای ایروانی با ارتباطی که با مدیریت وقت بانک مسکن داشتند جمعاً مبلغ ۴۷۵ میلیون درهم برای ورود قطعات خودرو به منطقه آزاد سلفچگان دریافت کردند. همچنین درخواست های تمامی شرکت ها به بانک مسکن از جمله اصرار برای کسب بازرسی کالا به صورت یک شکل مورد موافقت بانک قرار گرفت. متاسفانه بانک مسکن حتی برخی وثیقه ها را از سفته به قراردادهای لازم الاجرا تغییر داده بود.
وی تصریح کرد: شرکت های عظام هیچ یک از تعهدات ارزی خود را به بانک ارائه ندادند و از ارائه مدارک مستند برای ورود کالا به منطقه خودداری کردند. این اقدام نشان دهنده آن است که معامله صورت گرفته صوری بوده و هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.
وی افزود: تا این لحظه بر اساس دریافتی های گروه عظام و تورم بدهی وجود داشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان تورم بدهی وجود دارد که متاسفانه تعیین تکلیف نشده است.
در ادامه قاضی از لهراسبی نماینده حقوقی بانک ملی خواست در جایگاه قرار گیرد.
لهراسبی گفت: عباس ایروانی با تشکیل شرکت های مختلف در خارج و ...

عناوین مهم خبری