دانشمندان از کشف تعدادی جرم آسمانی مرموز در نزدیکی ابر سیاه چاله ای خبر داده اند که در مرکز راه شیری قرار دارد. این اجرام آنطور که محققان می گویند بسیار بزرگ هستند و با سیاهچاله Sagittarius A* تعامل دارند .
تعداد این اجرام آسمانی به عدد شش می رسد و از G1 تا G6 نامگذاری شده اند. G1 نخستین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی کشف شد و G2 در سال ۲۰۱۲. با این حال تیم اخترشناسان به سرپرسی Anna Ciurlo از دانشگاه کالیفرنیا حالا چهار جرم آسمانی جدید را در مجاورت آنها پیدا کرده اند. یافته های آنها نیز در نشریه نیچر منتشر شده است.
Ciurlo در مصاحبه با نشریه نیوزویک پیرامون این کشف گفته است:
مرکز کهکشان منطقه ای جالب و پیچیده است. این محدوده میزبان نزدیک ترین ابر سیاهچاله به زمین است و در نتیجه امکان مطالعه محیط ابرسیاهچاله ها را برای ما فراهم می کند. ما در ابتدا قصد داشتیم به بررسی اثر سیاهچاله روی ابرها و توده های گازی اطراف آن بپردازیم اما در ادامه با چهار جرم آسمانی جدید در آن منطقه روبرو شدیم.
او در ادامه گفت:
ما پیشتر G1 و G2 را کشف کرده بودیم اما انتظار نداشتیم که با اجرام بیشتری روبرو شویم. از آنجایی که این ناحیه مملو از اجرام یاد شده است میتوان اینطور نتیجه گرفت که شکل گیری آنها اتفاقی نبوده و قطعا مکانیزمی برای تشکیل شان وجود دارد.
اینکه اجرام کشف شده دقیقا چه هستند هنوز مشخص نشده هرچند محققان می گویند که آنها شبیه به گاز دیده می شوند اما رفتاری شبیه به یک ستاره دارند. نزدیکی آنها به سیاهچاله نیز بدان معناست که با آن تعامل دارند و در مدار خودشان کشیده شده اند.
نخستین تصویر ثبت شده از یک سیاهچاله
در سال ۲۰۱۴ میلادی، G2 بسیار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار