ایرنا - سمنان - میدان ملی شهید محمد ابراهیم همتی روز شنبه با حضور امیر کاویانی و امیر دریا دار رحیم قطاسوند از معاونان ارشد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهید همتی افتتاح شد. شهید دریادار همتی اهل شهر سمنان است. روز شهادت وی در آذرماه روز نیروی دریایی در تقویم نام گرفته است.
سرخط اخبار