بازدید رئیس کل گمرک جمهوری آذربایجان از مرز و گمرک آستارا

خبرگزاری مهر سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۱
صفر مهدی اف رئیس کل گمرک جمهوری آذربایجان در ورود به ایران از پل مرزی و گمرک آستارای ایران بازدید کرد. رئیس کل گمرک جمهوری آذربایجان که مهمان ویژه مراسم افتتاحیه پروژه تیر الکترونیکی ( e- TIR ) است، بعد از ظهر سه شنبه از طریق پل مرزی و مشترک آستارای دو کشور وارد جمهوری اسلامی ایران شد. وی پس از ورود به ایران مورد استقبال رئیس کل گمرک ایران، مقامات استان گیلان و شهرستان مرزی آستارا قرار گرفت.

«صفر مهدی اف » رئیس کل گمرک جمهوری آذربایجان در ورود به ایران از پل مرزی و گمرک آستارای ایران بازدید کرد. رئیس کل گمرک جمهوری آذربایجان که مهمان ویژه مراسم افتتاحیه پروژه تیر الکترونیکی ( e- TIR ) است، بعد از ظهر سه شنبه از طریق پل مرزی و مشترک آستارای دو کشور وارد جمهوری اسلامی ایران شد. وی پس از ورود به ایران مورد استقبال رئیس کل گمرک ایران، مقامات استان گیلان و شهرستان مرزی آستارا قرار گرفت.

سرخط اخبار