معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با گذشت شش ماه از اجرای مطالعه بزرگ «کارآزمایی بالینی برای درمان کووید 19 » سازمان بهداشت جهانی، ایران در بین 30 کشور همکار مطالعه، بر سکوی نخست «مشارکت بیماران» قرار گرفت.

به گزارش وبدا، دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و عضو کمیته اجرایی مطالعه Solidarity Clinical Trial for COVID-19 Treatments ، ایران را یکی از فعال ترین کشورهای در حال تحقیق در مطالعه سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید 19 دانست و گفت: تاکنون بیش از 11 هزار بیمار مبتلا به ویروس کرونای بستری در 500 بیمارستان از 30 کشور جهان وارد مطالعه شده اند که در این بین، ایران با ثبت نام 3500 بیمار، موفق به کسب رتبه نخست در «تعداد بیماران مشارکت کننده» در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید 19 » شده است.
به گفته وی، این موفقیت عالی با همکاری 87 محقق اصلی و پژوهشگر و با مشارکت 3500 بیمار مبتلا به کووید 19 بستری در 29 بیمارستان وابسته به 18 دانشگاه علوم پزشکی در 15 استان ایران صورت گرفته است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: همچنین فاصله ایران به عنوان رتبه نخست در ثبت نام بیماران مشارکت کننده در مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان کووید 19 در قیاس با کشورهای پیشرو بعدی، بیش از سه برابر است؛ به طوریکه فرانسه به عنوان رتبه دوم، موفق به ثبت نام کمتر از 1000 بیمار مشارکت کننده در مطالعه شده است.
دکتر ملک زاده گفت: 13 بیمارستان از مجموع 20 بیمارستان کشورهای همکار که دارای بیشترین میزان «مشارکت بیماران» در مطالعه کارآزمایی بالینی درمان کووید 19 سازمان بهداشت جهانی بوده اند، از ایران هستند.
وی، موفقیت ایران در کسب جایگاه نخست «جلب مشارکت بیماران» در مطالعه جهانی کارآزمایی بالینی برای درمان کووید 19 سازمان بهداشت جهانی را متاثر از وجود وسیع ترین شبکه پژوهشی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار