رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مصوبه اخیر همسو با شرایط کرونایی کشور برای لغو آزمون کارشناسی ارشد در رشتههای کمرقابت خبر داد و گفت: برخی دانشگاهها برای پذیرش دانشجو طبق این مصوبه تعلل کردهاند.

علیرضا منادی سفیدان در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلسگروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای لغو برگزاری آزمون جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در برخی رشتههای کمرقابت، گفت: در جلسهای با وزیر بهداشت و وزیر علوم موضوع لغو کنکور برای این رشتهها در مقطع ارشد مطرح و مصوب شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم برگزاری آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در رشتههای مذکور با شرط در نظر گرفتن سوابق تحصیلی خواهد بود، افزود: طبق مذاکرات انجام شده باید در هفتههای قبل نحوه پذیرش این دانشجویان مشخص میشد که در این باره تعللهایی با وجود مجوز دانشگاه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: دانشگاهها با مصوبه اخیر ظرفیتهای خالی خود را پر کرده و دانشجویان را پذیرش میکنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دانشگاه پیامنور در ابتدا از پروسه جذب دانشجو در مقطع مذکور بدون آزمون حذف شده بود که بعد اضافه شد، تصریح کرد: تاکنون باید جذب دانشجو انجام میشد اما برخی دانشگاهها در این باره هنوز اقدامی انجام ندادهاند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هر دانشگاهی اعم از دانشگاه آزاد باید بر اساس ظرفیت و مصوبه وزارت علوم و طبق روال قبلی جذب دانشجو در مقطع ارشد را انجام دهد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار