رئیس سازمان بهزیستی گفت: طبق ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه میزان مستمری باید 20 درصد حداقل دستمزد هر سال باشد که اگر قرار باشد این مبلغ پرداخت شود، در سال 1400 به 23 هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیاز است و امیدواریم بتوانیم به این عدد برسیم.

اعتمادآنلاین| وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی گفت: پرداخت مستمری ها به طور مداوم ادامه داشته البته با توجه به شرایط سخت اقتصادی ناچیز است؛  البته در سال 1397 از حیث تعداد مددجویان این دو نهاد حمایتی دو برابر شد؛ یعنی همه افرادی که پشت نوبت بودند در صف دریافت مستمری  قرار گرفتند و از بابت مبلغ نیز براساس بعد خانوار بین 3 تا 5 برابر افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بخشی از مستمری که مددجویان بهزیستی و کمیته امداد دریافت می کنند، از سمت اعتبارات دستگاه است که در گذشته 53 هزار تومان بود و سپس به 63 هزار تومان تا 120 هزار تومان براساس بعد خانوار افزایش یافت؛  همچنین مبلغی که از محل هدفمندی یارانه ها اختصاص می یابد از 108 هزار تومان تا 416 هزار تومان بود که 15 درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: حدود سه هزار مرکز مشاوره روانشناسی تحت پوشش  بهزیستی است که خدمات مشاوره ای ارائه می کند؛ خانواده بزرگ بهزیستی مشغول فعالیت و خدمت رسانی به جامعه هدف است. بیش از 40 هزار مرکز غیردولتی تحت پوشش سازمان است از بیش از یکهزار مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان و معلولان تا بیش از 1600 مرکز توانبخشی روزانه که در جای جای کشور فعال هستند تا بیش از 550 مرکز شبه خانواده، همه و همه دست به دست هم داده تا وظیفه بهزیستی که فعالیت در حوزه سلامت اجتماعی است به نحو شایسته ای انجام شود.
جدیت در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت از تشدید جدیت در اجرای این قانون خبر داد و گفت: اولین بودجه برای اجرای این قانون از سال 1397 به مبلغ 200 میلیارد تومان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار