سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بند د تبصره ۱۶ بود این بند می گوید دولت یک درصد از شرکت های دولتی سودده را به عنوان وضع و منبع معرفی کرده بود که ما این را به دو درصد افزایش دادیم و از ۷۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رساندیم که مطالبات بازنشستگان و رتبه بندی فرهنگیان را بتوانیم در بخش هزینه سازی انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ برگزار شد و قوامی درباره مصوبات عصر روز گذشته، شبک گذشته و صبح امروز عنوان کرد: از مصوبات شش تا ۱۶ ، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ادامه داد: در تبصره ۶ معافیت های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و عمده مصوبات عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق بود که قرار شد ۱۰ درصد از برق مشترکان برق شهری گرفته شود تا علاوه بر تامین منابع انرژی تجدیدپذیر، برق روستائی نیز تامین شود.
وی افزود: سال آ ینده ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل ۱۰ درصد برق مصرفی مشترکان برق شهری گرفته می شود و برق روستایی، عشایری و چاه های کشاورزی از این مورد معاف هستند اما بقیه مشترکان باید این را دریافت کنند تا از محل تامین مالی این مصوبه هم برق پارک تولید و هم منابع تجدیدپذیر تامین شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بررسی قانون مالیات ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث دیگری که مورد بررسی قرار دادیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که مقرر شد مدت آزمایشی آن دوباره تمدید شود تا این قانون در مجلس تصویب شود.
وی ادامه داد: یک عبارت ۱۰ برابری در این قانون وجود داشت که به ۳۰ برابر افزایش پیدا کرد، یعنی در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.