دیدار رئیس سازمان فناوری اطلاعات با قائم مقام سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۶
سرخط اخبار