معاون اول رئیس جمهور در آئین افتتاح ۱۹۸۲پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی بار اصلی توسعه کشور بر دوش آموزش و پرورش دانست و گفت دولت نیازمند مشارکت مردم در این زمینه است.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، اسحاق جهانگیری در آئین افتتاح ۱۹۸۲پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با ۱۰هزار کلاس درس درسراسرکشور که به صورت همزمان در شهر دماوند و از طریق ویدئوکنفرانس انجام شد، ضمن تقدیر از وزارت آموزش وپرورش، اظهارکرد: بهتر است آئین افتتاحیه در استانهای محروم در حوزه فضای آموزشی برگزار شود لذا تهران یکی از استان های محروم در این خصوص است.
وی افزود: هزینه کردن ۳هزار و۲۰۰میلیارد تومان برای ایجاد۱۰هزار کلاس کار بزرگ و ارزشمندی است که توسط آموزش و پرورش صورت گرفته و امیدوارم این توسعه همچنان ادامه پیدا کند.
جهانگیری تصریح کرد: فرهنگ خیری همواره در فرهنگ ما در طول تاریخ وجود داشته است امروزه خیرین خودشان اولویت نیازها را تشخیص می دهند و براساس اولویت ها عمل می کنند.
وی گفت: آموزش وپرورش کانون اصلی توسعه در کشور است بنابراین کسانی که دنبال پیشرفت کشور هستند باید بدانند آموزش و پرورش همان جایی است که باید درآن سرمایه گذاری کنند .
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هزینه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری ارزشمندی است لذا کشورهای توسعه یافته قبل از اینکه زیرساخت ها عمرانی خود را توسعه دهند به آموزش و پرورش پرداختند.
جهانگیری در ادامه اضافه کرد: اگرگاهی اوقات شاهد نقایصی در جامعه هستیم ناشی از آن است که اتفاقاتی که باید درآموزش وپرورش می افتاد، انجام نشده است.
جهانگیری با بیان اینکه باراصلی توسعه کشور بر دوش آموزش و پرورش است، گفت: این مسولیت بسیار سنگین است و دولت به تنهایی نمی تواند این بار را به دوش بکشد بنابراین نیازمند مشارکت همه جانبه مردم به خصوص خیرین در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به اوضاع منطقه،اظهارکرد: ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار