به گزارش جهان نیوز ، در فضای مجازی فیلمی تقطیع شده از صحبتهای مجری زن، زینب ابوطالبی منتشر شده است که تندروهای فضای مجازی و ضد انقلاب به موج سواری از این ویدئو پرداخته اند.
ضد انقلاب این ویدئو را به اغتشاشات بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی ربط می دهند. در صورتی که این ویدئو در تاریخ 15 دی 1398 و قبل از انتقام سخت سپاه از آمریکای تروریست پخش شده است.
در فیلم کامل خواهید دید هدف صحبت های مجری افراد مد نظر معترضین به این صحبتها هرگز نبوده است.
در ادامه هم فیلم تقطیع شده را خواهید دید و هم فیلمی کاملتر از آن فیلم تقطیع شده. در پایین فیلم تقطیع شده را خواهید دید: دانلود فیلم تقطیع شده
فیلم کامل صحبتهای زینب ابوطالبی
دانلود فیلم کامل

سرخط اخبار