به اقتداء از امر مواسات مقام معظم رهبری جوانان دغدغه مند و مومن از اقشار مختلف اعم از طلبه و دانشجو و بسیجی و کارگر با همتی بالا آشپزخانه غذای گرمی را به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع )شهر کرج برپا کرده و اقدام به پخت غذای نذری در این ماه مبارک رمضان می نمایند. با تداوم کمک های مردمی و همت این جوانان در تمام شب های این ماه مبارک بین ۶۵۰ تا ۱۰۰۰ پرس غذای گرم در سطح شهر بین کودکان کار و کارتن خواب ها توزیع می گردد.
عناوین مهم خبری