سرپرست دفتر صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور تعاملات خود با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در مسیر تدوین پروتکل پذیرش گردشگران خارجی افزایش داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا، سهراب سلیمی، با بیان این مطلب افزود: در جریان این تعاملات، تیم مدیریتی و کارشناسی هر دو طرف مولفه هایی همچون توجه به ابعاد مختلف صنعت گردشگری، اهمیت و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی تبادلات گردشگری در سطح بین المللی و ابهام در مدت زمان تداوم شیوع ویروس کرونا و همچنین نحوه برون رفت از شرایط کنونی، بررسی کردند.
وی بیان کرد: نتیجه این بررسی ها، موجب اهتمام تمامی نهادها و ارگان های مرتبط با این صنعت خدماتی مهم و ارزآور قرار گرفت.
سرپرست دفتر صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت با اشاره به تدوین پروتکل های بهداشتی گردشگری در زمان شیوع کرونا، از تدوین برنامه هایی به منظور اجرایی شدن فرآیندهای مشخص با هدف ارتقای سطح ایمنی و سلامت در زنجیره تامین گردشگری خبر داد و عنوان کرد: نتیجه تعاملات دو نهاد مربوطه از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارسال شده است.
سلیمی گفت: جلب اطمینان و ایجاد اعتماد نزد گردشگران بین المللی برای انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری مطلوب در دوران همزیستی با کرونا روند پیچیده است، ضمن آنکه شرایط به گونه ای رقم خورده که بر اساس آن اصل اولیه برای جذب و ورود گردشگران به کشور ثالث، سلامت مسافر ورودی و اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی در تمامی ارکان زنجیره تامین و ارزش گردشگری بوده و پس از آن، آموزش و نحوه نظارت بر ارائه بهینه خدمات و اجرای پروتکل ها و موازین بهداشتی، به عنوان اصول ثانویه مورد تاکید قرار گرفته است.
وی همچنین صنعت گردشگری را از ارکان مهم چرخه اقتصادی و منبع مهم ورود ارز به کشور توصیف کرد و ...

سرخط اخبار