معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۵ تیر ماه به عنوان "روز ملی مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات" نامگذاری گردیده و ۱۴ لغایت ۲۰ تیرماه هفته اطلاع رسانی مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ،سید راشد جزایری افزود: از این رو با پیش بینی برنامه ها، اقدامات و هماهنگی های لازم از این مناسبت به عنوان فرصتی مناسب جهت آگاه سازی آحاد جامعه به ویژه گروه های در معرض خطر در خصوص بیماری های زئونوز بومی و راه های پیشگیری و کنترل آنها ، همچنین حساس نمودن مسئولین سیاسی و اجرائی دستگاه های مختلف جهت افزایش تعاملات و همکاری های بین بخشی استفاده می گردد.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اهمیت بیماری های هاری و حیوان گزیدگی ، لیشمانیوز جلدی و احشایی ، تب مالت، CCHF، سیاه زخم، لپتوسپیروز، کیست هیداتیک، مارگزیدگی و عقرب گزیدگی در کشور و با عنایت به آندمیک بودن بیماری های فوق در منطقه، برنامه هایی با محوریت مراقبت های بیماری های زئونوز تولید و پخش خواهد شد.
به گفته جزایری، تولید و پخش فیلم های کوتاه، تیزر، زیرنویس، پیام و انعکاس فعالیت ها، وضعیت موجود و با تأکید بر راه های انتقال و پیشگیری از ابتلاء به این بیماری ها از جمله اقداماتی است که می تواند از به مخاطره افتادن دستاوردهای ارزشمند نظام سلامت در این حوزه که با مشقت و تلاش فراوان حاصل گردیده جلوگیری نماید.
48

عناوین مهم خبری