سخنگوی دولت گفت: با سیاستگذاری هایی که در حال اتخاذ آن هستیم و با همراهی که مردم، هنوز هم شعار ما در خانه بمانید است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، علی ربیعی ظهر امروز در نشست خبری اظهار کرد: کرونا همچنان مسئله اول هم دولت و هم مردم است. تمام جلسات دولت مربوط به سیاستگذاری برای کرونا است.
وی افزود: همه ما باید بدانیم استراتژی ما حفظ سلامت انسان ها است و هیچ جایگزینی برای سلامت جامعه وجود ندارد. اگر برخی از تعابیری استفاده می کنند که اولویت ها تغییر می کند خطاست. ما از روز اول طرح فاصله گذاری را دنبال کردیم. این استراتژی تعطیل بردار نیست و حفظ سلامت مردم اصل و اساس برای ماست.
سخنگوی گفت: طرح فاصله گذاری مبتنی بر طرح دولت تا کاهش بسیار ملموس کرونا خواهد بود. تصمیم گیری که تاکنون صورت گرفته است براساس نظر کارشناسان به ویژه در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
ربیعی با بیان اینکه تناقضی بین سلامت و تصمیمات ما نیست و دوگانه ای در این زمینه وجود ندارد، گفت: با سیاستگذاری هایی که در حال اتخاذ آن هستیم و با همراهی که مردم، هنوز هم شعار ما در خانه بمانید است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد برنامه های اقتصادی دولت و همچنین ارزیابی دولت از ضرر و زیان های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا گفت: دولت محاسبه ای در مورد وضعیت اقتصادی ۱۰ رسته انجام داده است که در دل هر رسته، هشت و ۱۰ عنوان شغلی وجود داشت. این حوزه های شغلی مشاغلی هستند که در مرحله اول آسیب دیده اند. این حوزه ۱۵ درصد اشتغال جامعه هستند و سهم ۱۵ درصدی در تولید ناخالص ملی دارند که اگر یک سال کار نکنند، ۱۵ درصد سهم ایران در GDP کاهش می یابد.
ربیعی با اشاره به اینکه اگر سیاست و برنامه ریزی دقیقی برای احیای واحدهای اقتصادی آسیب دیده نداشته باشیم، این آسیب ها به صورت زنجیره وار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار