ضوابط اعطای تسهیلات مالی برای مستمری بگیران بیمه تامین اجتماعی تشریح شد.

به گزارش سایت مشاوره حقوق کار و تامین اجتماعی بیدبرگ، کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی (همسر) می توانند از هر یک از وام های قرض الحسنه استفاده نمایند. ضمناً بیمه شدگان سازمان نیز که دارای حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، می توانند در صورت احراز نیاز، از هر یک از وامهای قرض الحسنه (ضروری، ازدواج، تحصیلی) استفاده نمایند. 
در پرداخت انواع وامهای قرض الحسنه، جابجایی اعتبارات از یک سرفصل به سایر سرفصلهای وام قرض الحسنه، در صورت عدم وجود متقاضی بلامانع است. 
شرایط عمومی دریافت انواع وامهای قرض الحسنه
۱- سقف این وام ها مبلغ ۴۰ میلیون ریال می باشد. 
۲- نرخ کارمزد ۶٪ شامل ۴٪ در سال سهم سازمان بعلاوه ۱.۵٪ کارمزد سهم بانک عامل و ۰.۵٪ بیمه عمر متقاضی بوده که تماماً بر عهده وام گیرنده می باشد. 
۳- مدت بازپرداخت وام حداکثر ۳۶ ماه با اقساط مساوی ماهانه می باشد. 
۴- خسارت تأخیر تأدیه اقساط مطابق مقررات بانک تعیین و بر اساس آن وصول میگردد. 
۵- تشخیص نیاز متقاضیان وام به عهده بالاترین مسئول واحد (اداره کل، شعبه، نمایندگی) بوده و مسئولین واحدها مکلفند دقت کافی در احراز نیاز متقاضیان مبذول دارند. 
۶- متقاضیان فقط یک بار در سال میتوانند از وام مذکور استفاده نمایند و اعطای تسهیلات مجدد منوط به داشتن اعتبار و تسویه حساب کامل بدهی گذشته می باشد. 
۷- متقاضیان لازم است فرم پیوست این دستورالعمل را جهت دریافت وام، تکمیل و به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارائه نمایند. بدیهی است شعبه مذکور پس از اخذ و کنترل مدارک ذیل نسبت به معرفی متقاضی به بانک عامل اقدام مینماید؛ 
- دفترچه بیمه متقاضی
- گواهی حقوق و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار