| گروه اجتماعی |
دفتر جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۹ خود نرخ باروری ایران در سال های ۲۰۱۵-۲۰۲۰ را 2/15 فرزند به ازای هر زن اعلام کرده است. این نرخ تفاوت محسوسی با گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال کشور و حتی گزارش بانک جهانی دارد. 
گویا پس از انتشار آخرین گزارش دفتر جمعیت سازمان ملل در موضوع نرخ باروری در کشورهای مختلف، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)ضمن نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به بررسی آماری گزارش فوق پرداخته است. 
در بخشی از نامه ایتان به محمدباقر نوبخت ضمن اشاره به تعریف و روش های متعدد برای محاسبه نرخ باروری، به تفاوت های فاحش در دو گزارش اخیر دفتر جمعیت سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این نامه عنوان شده در حالی این دفتر در گزارش سال ۲۰۱۷ نرخ باروری ایران در بازه زمانی ۲۰۱۰-۲۰۱۵ و۲۰۱۵-۲۰۲۰را 1/7 و ۱/۸۷ فرزند به ازای هر زن اعلام کرده که در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ ها را به 1/91 و ۲/۱۵ تغییر داده است. این ارقام حتی با گزارش سازمان جهانی دیگر همچون بانک جهانی که نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را 1/64 و ۱/۵۴ فرزند اعلام کرده است، تفاوت فاحشی دارد.
این شبکه با ارائه آمارهایی درباره نتایج روش های متعدد محاسبه باروری به بررسی چرایی تغییر محسوس نرخ باروری ایران در برخی گزارش ها پرداخته و اعلام کرده«تغییرات زمان باروری»(Tempo) یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در محاسبه نرخ باروری کل است. به این معنا که در صورت تعویق فرزندآوری، نرخ باروری محاسبه شده کمتر از نرخ واقعی و در صورت تعجیل در فرزندآوری نرخ باروری محاسبه شده بیشتر از نرخ واقعی محاسبه می شود؛کاهش میانگین سن ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار