اعتمادآنلاین| مسعود رضایی، نماینده مردم شیراز در خانه ملت، در گفت وگو با اعتمادآنلاین ، درباره اتفاقاتی که در پی گران شدن بنزین در شیراز رخ داد گفت: اینکه مردم از گران شدن بنزین ناراضی هستند یک امر مسلم و روشن است و نارضایتی شان را اعلام کردند.
وی افزود:اما درباره اینکه چرا گروهی دست به تخریب اموال عمومی زدند، باید بگویم وقتی یک نارضایتی در جامعه ایجاد می شود، افراد سود جو و شبکه های خرابکار به میدان می آیند تا اهداف خود را با به انحراف کشیدن مطالبه بحق مردمی ،کسب کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: تخریب هایی که در شهر شیراز با میدان داری خرابکاران اتفاق افتاده است بیش از مقدار و میزان بنزینی است که می خواستند صرفه جویی شود.
رضایی اظهار کرد: اگر بگوییم افزایش قیمت بنزین در این شرایط بی درایتی بود، پیش بینی نکردن این وضعیت نارضایتی ها و تخریب ها، بی درایتی بیشتری در بر داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: نیروهای امنیتی و نظامی آشکارا باید قبل از بروز این تخریب ها از اماکن عمومی مثل بانک ها، پمپ بنزین ها، ادارات، شهرداری ها و فروشگاه ها محافظت می کردند تا کسی دست به تخریب این اماکن نزند.
وی ادامه داد:مسئولان باید اعتراضات مردمی را پیش بینی می کردند تا معترضان بتوانند گلایه و ناراحتی خود را مطرح کنند و همین که سودجویان و فرصت طلبان نتوانند با پوشش مردم دست به خرابکاری و صدمه زدن به اموال عمومی کنند.
نماینده مردم شیراز در خانه ملت تاکید کرد: متاسفانه در شهر شیراز تخریب ادارات و اموال عمومی بسیار زیاد بوده است.
رضایی توضیح داد: در حال حاضر با بارش باران کمی فضای شهر آرام شده است، ولی به این معنا نیست که ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار