کارشناسان حاضر در چهل و یکمین نشست نقد و اندیشه با اشاره به دلایل بروز فساد، شفاف سازی اطلاعات تصمیم گیران و توجه به پرورش مدیران و کارشناسان در سیستم آموزشی و جایگاه بینش و تفکر انسان در موضوع فساد را از ضروریت های مبارزه با فساد عنوان کردند.
به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهل و یکمین جلسه از سلسله نشست های نقد و اندیشه با موضوع «شفافیت و فسادستیزی در فضای مجازی» با حضور کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نصرالله جهانگرد، عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ،حسن عابدی جعفری، رییس مرکز ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، برگزار شد.
در ابتدای این نشست کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه فساد با تولد بشر آغاز شده و در دوره های مختلف هم وجود داشته است، گفت: ما در کشور در حوزه فساد در مرحله گذار قرار داریم و جامعه در حال حرکت به سمت جامعه سالم است، البته باید سرعت این حرکت بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی باعث مطرح شدن بیشتر فساد ها شده است، افزود: صدای فساد از خود فساد بیشتر است و فضای مجازی می تواند در حوزه فساد شفاف سازی و توازن اطلاعات ایجاد کند ولی اگر مورد سوء استفاده قرار گیرد ممکن است دستاویزی برای جریانات رقیب سیاسی شود و به عنوان یک ابزار از آن استفاده کنند.
آتش فساد به جنگل کشور ما افتاده است
حسن عابدی جعفری، رییس مرکز ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز فساد را به آتش فساد تعبیر کرد و گفت: ابرچالش نظام فساد است و آتش فساد به جنگل کشور ما افتاده است اما واکنش ما متفاوت از آن چیزی باید ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.