جلسه بزرگداشت روز 13 آبان با حضور علیرضا کاظمی، معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش در ساختمان علاقه مندان برگزار شد.
سرخط اخبار