جلسه هم اندیشی مهندس محمود مسلم زاده فرماندار شهرستان خمینی شهر با دکتر ابطحی ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان

جلسه هم اندیشی و طرح مسایل و مشکلات شهرستان و تبادل نظر مهندس محمود مسلم زاده فرماندار شهرستان خمینی شهر با دکتر ابطحی ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان به اتفاق دکتر جنگجو ریاست مجتمع بیمارستانی شهرستان

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار