اغلب شب ها از شدت درد و سرفه تا صبح نمی خوابد اما این تنها مشکلش نیست. نامش محمد علی است، حاج محمد علی صدایش می کنند، معلمی در آستانه بازنشستگی که از ۱۷ سالگی به جنگ رفته و حدود چهل ماه از روزگار جوانیش را در جبهه گذرانده، در عملیات های والفجر ۸، کربلای ۵ و عملیات پدافندی ۴ بار زخمی و ۲ بار شیمیایی شده است.
حاج محمدعلی قندهاری جانباز شیمیایی پس از جنگ به مدت سی سال معلمی فداکار و دلسوز بوده، حاج محمد علی و جانبازهایی مثل او، با سختی ها و دردهایی که می کشند هر روز بارها طعم شهادت را احساس می کنند، حاج محمد حدود دو سال است که هر ماه برای شیمی درمانی به بیمارستان می رود و بستری می شود، به طوری که بیش تر کارکنان و پرستاران بیمارستان با او آشنا و دوست شده اند ؛ دختران و همسر فداکار حاج محمد باید همیشه مراقب او باشند. بدن او را برای تسکین دردهایش ماساژ بدهند، اکسیژن برایش وصل کنند، داروهایش را بدهند و به روحیه او کمک کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار