در نشستی جزئیات تفویض اختیارات هیات دولت به استان با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان شمالی، استاندار خراسان شمالی با اشره به اینکه سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و هرمزگان برای جمع بندی نیازهای استانها و ارسال به هیات دولت جهت تفویض اختیارات، انتخاب شدند گفت : حل مشکلات کشور با یک نسخه واحد ممکن نیست.
به گفته محمدعلی شجاعی تفویض اختیارات هیات دولت به استانها به اشخاص و یا شوراها و کارگروه های کاری و تخصصی خواهد بود.
وی افزود:تفویض اختیارات به استانها موجب از بین رفتن بروکراسی های اداری و رفت و آمدها به مرکز می شود چرا که تمرکز کارها و ارائه مجوزها در تهران ضد توسعه است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار