این روزها که محدودیت های کرونایی شهر را به تعطیلی کشانده آسایشگاه شهید بهشتی مشهد حال و هوای دیگری دارد، کار ، زندگی و لبخند پشت درهای بسته این آسایشگاه جاریست.آسایشگاه شهید بهشتی بزرگترین مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی بی سرپرست در شرق کشور از خردادماه سال ۱۳۹۳ فعال است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار