با بررسی اندیشه ها و آثار مکتوب حضرت امام خمینی (ره) می توان دریافت که باور مهدوی و فرهنگ انتظار جایگاه و نقش برجسته‬ ای در اصول و مبانی فکری آن رهبر فرزانه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن زیر برشی از کتاب «معرفت امام زمان (عج)» اثر ابراهیم شفیعی سروستانی است که در ادامه می خوانید؛
در پانزده خرداد ۱۳۴۲، حرکتی در کشور آغاز شد که مبدأ تحولی شگرف در زندگی اجتماعی فرهنگی مردم مسلمان ایران بود و پس از پانزده سال، به مهم ترین تحول اجتماعی سیاسی قرن بیستم تبدیل شد. آنچه این حرکت را تا این اندازه تحول ساز و اثرگذار کرد، رهبری رادمردی بود که با پشتوانه ای عظیم و غنی از فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی در ورای همه جریان های فکری حاکم بر کشور، به هدایت این حکومت پرداخت.
بی ‬ تردید، باید گفت که سرزمین دلاورپرور ایران در تمامی دوران حیات خود، رهبری به این عظمت که هم بتواند با تسخیر قلوب مردم، مهم ترین تحول معنوی را در کشور ایجاد کند و هم با اقتدار تمام، کشور را در توفان سهمگین توطئه، تجاوز و خیانت، به بهترین شکل، راهبری و هدایت کند، به خود ندیده است. امروز با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت خطوط اصلی حرکت حضرت امام خمینی (ره) و مبانی فکری ایشان است. توجه به آن اصول و مبانی می تواند انقلاب اسلامی را در صراط مستقیم حفظ کند و آن را از آسیب ها در امان بدارد.
با بررسی اندیشه ها و آثار مکتوب حضرت امام خمینی (ره) و همچنین رهنمودهای ایشان در سال های پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به روشنی می توان دریافت که باور مهدوی و فرهنگ انتظار جایگاه و نقش برجسته‬ ای در اصول و مبانی فکری آن رهبر فرزانه داشته و حرکت سیاسی ایشان به شدت متأثر از این باور و فرهنگ بوده است.
برای شناخت جایگاه باور مهدوی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و تأثیری که فرهنگ انتظار در ...

سرخط اخبار