صحبت های بیژن زنگنه درباره طرح گازسوز کردن موتور سیکلت ها.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار