ایسنا/سمنان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان معتقد است که تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه کتاب و کتابخوانی بعید به نظر می رسد.

حسین شاکردی در آستانه هفته کتابخوانی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سمنان اظهار کرد: براساس تکالیف برنامه ششم باید تا پایان این برنامه بسترهای لازم برای عضویت 35 درصد از جمعیت کشور در کتابخانه های عمومی فراهم شود و این در حالی است که در حال حاضر این رقم در استان سمنان تنها 8.5 درصد است و تا افق 1404 فاصله زیادی دارد.
وی به حجم بالای تکالیف برنامه ششم و توان کم نهاد کتابخانه های عمومی پرداخت و تصریح کرد: در حقیقت، شانه های ضعیف نهاد کتابخانه های عمومی توان و یارای برنامه ها و تکالیف برنامه پنج ساله ششم را ندارد.
وی وضعیت کتابخوانی در کشور را نامساعد خواند و افزود: براساس آمار میزان مطالعه مفید در ایران به ازای هر نفر 9 دقیقه است اگرچه در برخی پژوهش ها این رقم تا 13 دقیقه هم اعلام شده اما به هر حال این رقم به هیچ عنوان نه تنها با کشورهای توسعه یافته اروپایی که با برخی کشورهای آسیایی همچون ژاپن که میزان مطالعه در آن 70 دقیقه است، قابل مقایسه نیست.
دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان در پاسخ به پرسشی در خصوص چرایی اقبال کم به کتاب در کشور و استان خاطرنشان کرد: این عدم اقبال دلایل مختلفی دارد که برخی از آنها به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و برخی به مسائل زیرساختی و حتی دلایل تاریخی برمی گردد.
شاکری از غلبه فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب به عنوان یکی از دلایل این مهم نام برد و گفت: فرهنگ در ایران بیشتر شفاهی و سینه به سینه نقل و منتقل شده و عدم اقبال به فرهنگ مکتوب در حقیقت ریشه های تاریخی دارد.
وی از شرایط نامساعد اقتصادی در کشورمان به عنوان عامل موثر دیگری نام برد و اظهار کرد: وضعیت اقتصادی مردم نقش مهم و تعیین کننده ای در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار