دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر ژاپن

ریاست جمهوری چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۰
سرخط اخبار