ابتدای هفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس بنیاد شهید خبر از پرداخت معوقات هفت هزار میلیارد تومانی ایثارگران تا پایان سال را دادند...

به گزارش مشرق ، مطالبات ایثارگران و پرداخت به موقع مطالبات آنان در سال های گذشته از مهمترین مسائل بنیاد شهید و جامعه ایثارگری بود. انباشت بدهی ها، بالارفتن هزینه ها و نبود بودجه مهمترین دلیل عدم پرداخت معوقات ایثارگران از سال ۱۳۹۱ تا به امروز عنوان شد که بار مالی بالغ بر هفت هزار میلیارد تومانی را روی دست بنیاد شهید قرار داده است.
هرچند در طی سال های گذشته بخشی از معوقات مانده جامعه ایثارگری پرداخت شد، اما همچنان هفت هزار میلیارد تومان روی دوش مسوولان این نهاد سنگینی می کرد تا به آنجا که یکی از دغدغه های جامعه ایثارگری پرداخت این مطالبات و تامین هزینه های آن شد. بسیاری از مطالبات به حق جامعه ایثارگری زیر سایه معوقات مانده عملا قابل اجرا نبوده و نیست و لذا همت جدی دولت را می طلبید تا برای رفع این مشکل قدمی اساسی بردارد.
روز شنبه بود که در نشستی با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر خوشحال کننده پرداخت معوقات ایثارگران تا پایان سال داده شد که در فاز نخست این طرح طی دو روز مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات ایثارگران به حساب آنان واریز و مابقی مطالبات تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
اوحدی در خصوص مطالبات ایثارگران اظهار داشت: «در اولین جلسه پس از ریاست بنده در بنیاد شهید، دولت مصوبه ای در هیئت دولت مبنی بر پرداخت مطالبات جامعه ایثارگری تا پایان سال را تصویب کرد. مطالبات سنگینی از سال ۱۳۹۱ و برخی مطالبات سال ۱۳۹۵ باقی مانده است که با تصمیمات اتخاذشده و عنایت دکتر نوبخت شاهد تحول عظیمی در رفع و حل این مشکلات خواهیم بود.»
مطالبات ایثارگران شامل چه ...

سرخط اخبار