مروری بر آثار داستانی جایزهٔ ادبی مهرگان ۹۶-۹۷

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۲

اولیایی نیا پس از خواندن و ارزیابی یکصد رمان و مجموعه داستان در دوره بیستم جایزه مهرگان، در نوشتاری به بیست نکته مهم در مورد آثار مورد بررسی اشاره کرده که می تواند چشم اندازی واقع بینانه از وضعیت داستان نویسی امروز ایران به دست دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هلن اولیایی نیا یکی از هفت داور مرحله نهایی دوره بیستم جایزه مهرگان ادب و از منتقدان و استادان صاحب نظر دانشگاه در عرصه ادبیات داستانی است، اولیایی نیا افزون بر بیست کتاب به زبان انگلیسی و بیش از سی کتاب در زمینه ادبیات داستانی معاصر ایران به فارسی نوشته است. از وی همچنین حدود ۲۰۰ مقاله و نقد و نظر ادبی در سه دهه گذشته در نشریات مختلف ایران به چاپ رسیده است.
متن یادداشت اولیایی نیا به شرح زیر است:
وقتی به لطف آقای علیرضا زرگر، مدیر جایزهٔ ادبی مهرگان، از من نیز دعوت به عمل آمد تا در داوریِ آثار داستانی از پارسال تا امسال سهمی داشته باشم، بنا به تجربهٔ قبلی در سایرجایزه های ادبی، انتظار در یافت سی- چهل کتاب را داشتیم، که تاکنون هرکدام صد رُمان و مجموعه داستان را خوانده و داوری کرده ایم و هنوز تعدادی باقی ست. کارِخوانش آثاررا من شخصاً از مهرماه آغازکرده ام و با خوانشی شبانه روزی ادامه داده ام؛ در ضمن که آثاری گاه به چهارصد تا پانصد صفحه، می رسید که تا صفحهٔ آخر را می خواندم، مبادا حقّی از کسی ضایع شود و درکار و امانت داوری خدشه ای وارد شود. با امتیاز دهی به این آثار خود به خود تعدادی از دور مسابقه حذف می شوند، ولی در نهایت تمامی امتیازات همکاران در نشست هایی بررسی می شود تا به تعدادی معدود در داوری نهایی رسیده و تازه آن ها را برای تعیین برندگان نهایی با در نظر گرفتن ...

[ مشاهده متن کامل مروری بر آثار داستانی جایزهٔ ادبی مهرگان ۹۶-۹۷ ایلنا ]