سفیر ایران در پاریس تاکید کرد که آنانی که در تشدید سیاست فشار حداکثری واشنگتن، ایران را تحت فشار قرار می دهند، در جهت ترویج یکجانبه گرایی و هرج و مرج در منطقه حرکت می کنند.
به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی در توئیتی نوشت: «آنانی که در تشدید سیاست های نابه جای فشار حداکثری ایالات متحده با تمام توان خواسته یا ناخواسته ایران را چه در حوزه برجام و چه در زمینه توانمندی های دفاعی و سیاست بازدارندگی اش تحت فشار قرار می دهند، دقیقا در جهت ترویج یکجانبه گرایی، بی ثباتی و هرج و مرج در منطقه حرکت می کنند.»

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار