بعد از اتمام محدودیت های صید ماهی امروز قایق های ماهیگیری مجدد به دریای شرق چین جهت صید برگشتند.
سرخط اخبار