وکیل طبری می گوید اگر ملک روما برای طبری بود، چرا آن را تصرف نکرده است؟ باید بگویم طبری املاک زیادی داشته که در آن ها باز نکرده است. برای نمونه در زعفرانیه یک ملک فوق لوکس دارد که هنوز درش را باز نکرده و پرونده آن مفتوح است. همچنین چندین واحد لوکس در کیش دارد که هنوز در آن ها را باز نکرده. طی دو سه هفته گذشته ما دو واحد لوکس در ولنجک از وی کشف کردیم که هنوز در آن ها را نیز باز نکرده...

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، در ابتدای جلسه قاضی پرونده ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن دادگاه از متهم دانیال زاده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد و متهم با قرارگیری در جایگاه، گفت: پرونده ای که به خاطر آن در اینجا ایستاده ام، پرونده ای در مورد به طبری است. ۵۹ مبایعه نامه وجود دارد و ۵۹ نفر از من ملک خریداری کردند که به دادگاه تقدیم می شود.
وی ادامه داد: اتهاماتی وارد شد، گفتند در سال ۸۹ و ۹۰ پرونده داشتم. از نماینده دادستان خواهش می کنم پرونده را بدهند بازنگری شود. نماینده دادستان گفت از بانک ها تسهیلات گرفتم، وثیقه نداشته ام و گران نمایی کرده ام، اما تسهیلاتی که از بانک گرفتم معادل ۱۰ برابر آن، وثیقه گذاشتم.
دانیال زاده گفت: اگر بانک ها آمدند و گفتند من در ازای تسهیلات ۱۰۰ هزار تومان هم وثیقه ندادم هرچه گفتند به روی چشم، من به یکی از بانک ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم و ۱۰ هزار میلیارد از وثایقم در اختیار آن ها و در بورس است. تسهیلاتی که از بانک ها گرفته ام ۷۶۰، ۴۰۰ و ۲۴۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: در سال ۸۷، ۵۶۰ میلیارد تومان ضرر کردم. در سال ۹۱ به کل سیستم بانکی ۵۱۹ میلیارد تومان بدهی داشتم و آن باعث شد که یا تسهیلات بگیرم یا نیرو ها را بیرون بیندازم، اما این کار (بیرون انداختن نیروها) را نکردم. به غیر از خانوار خود ۵ هزار خانواده دیگر نیز از کنار کارخانه های من درآمد دارند.
متهم دانیال زاده گفت: آنجایی که گفتم ماشین مدل بالای خود می نشینم و پنجره را بالا می دهم در رسانه ها برجسته شد، ولی سال ...

عناوین مهم خبری