رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ساقط کردن پهپاد متجاوز امریکایی برای جمهوری اسلامی ایران، قدرت بازدارندگی قاطع ایجاد کرد و بخش زیادی از تهدیدهای دشمن که در ارتفاع بالا وجود داشت، منتفی شد.
به گزارش ایلنا، سردار غلامرضا جلالی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه به تجاوز پهپاد پیشرفته آمریکایی پاسخ جدی و بازدارندگی خود را در این بخش نشان دادیم افزود: ساقط کردن این پهپاد نشان داد امکان عملیات نظامی برای امریکایی ها وجود ندارد و این موضوع اثرات راهبردی داشت.
وی گفت: ساقط کردن پهپاد متجاوز امریکایی برای جمهوری اسلامی ایران، قدرت بازدارندگی قاطع ایجاد کرد و بخش زیادی از تهدیدهای دشمن که در ارتفاع بالا وجود داشت، منتفی شد.
سردار جلالی افزود: امریکا تلاش می کرد جنگ را به عنوان شبه بالای سر ملت ایران برای ایجاد دو قطبی در کشور نگه دارد و به لطف برخی از جریان های همراه او در داخل برای مردم ترس ایجاد کند، اما با زدن پهپاد امریکایی به این تهدیدها پاسخ دادیم و بازدارندگی ایجاد شد.
وی گفت: برخی کشورهای منطقه که از امریکایی ها برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران دعوت می کردند با ساقط شدن پهپاد امریکایی از حالت تخاصمی خارج شدند و به سمت رفتار دوستانه رفتند و فهمیدند اگر جنگی شود آن ها هیزم آن آتش خواهند بود.
سردار جلالی افزود: سرنگونی پهپاد امریکایی قدرت سیاسی کشور را نیز افزایش داد.
وی با بیان اینکه جنگ اصلی با کشورمان در حوزه اقتصادی است گفت: ستون اصلی جنگ ما و امریکا، اقتصاد است و این نوع جنگ، جزو مدرن ترین جنگ هاست و جنگ اقتصادی کنونی، حوزه های مالی، اطلاعاتی، پولی و بانکی و تحریمی را شامل می شود.
رئیس سازمان پدافند ...

سرخط اخبار