معاون وزیر کار، بازاریابی و فروش را عمده ترین مشکل بنگاه های تعاونی عنوان کرد و تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را مستلزم اجرای بندهای قابل اجرای سند توسعه بخش تعاون دانست.

محمد جعفر کبیری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح تعاون، اشتغال و بازار (تاب) اظهار کرد: این طرح به دنبال تثبیت اشتغال در بخش تعاون و توسعه اشتغال با رویکرد توسعه نوآوری است و خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته که مذاکره با برخی فروشگاههای زنجیره ای برای فروش محصولات تعاونی از جمله این اقدامات بوده است.
بازاریابی و فروش عمده ترین مشکل تعاونی ها
وی عمده ترین مشکل تعاونی ها را بازاریابی و فروش محصولات ذکر کرد و گفت:برای رفع این مشکل بازار محصولات تعاونی در داخل و خارج کشور باید تثبیت شود.اگر این بازار تثبیت یا تولید بر اساس نیاز بازار تنظیم شود، اشتغال نیز به ثبات می رسد.در حال حاضر برای تثبیت اشتغال ایجاد شده در تعاونی ها برنامه ریزی شده تا کالاها با مزیت قیمتی که پیدا کرده اند در بازارهای جهانی عرضه شوند خود را در بازه سه تا چهار سال به عنوان رقیب کالاهای تولیدی در کشورهای هدف معرفی کنند.
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون مستلزم اجرای بندهای سند
معاون امور تعاون وزارت کار در عین حال درباره تدوین سند توسعه بخش تعاون و ویژگی های آن، گفت: سند توسعه بخش تعاون سالها قبل به تصویب رسید و بندهایی که در آن پیش بینی شده موجب تحول بخش تعاون می شود.اگر بخواهیم به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی دست پیدا کنیم لازم است بندهای مختلفی که در این سند دیده شده محقق شود.
کبیری افزود: به دنبال دیدار فعالان اقتصادی و تعاونگران با مقام معظم رهبری مقرر شد تمام بندهای این سند و قوانینی که معطل مانده بود بند به بند احصاء شود و در نامه ای به دستگاههای متولی آمادگی خود را برای تحقق بندهای این سند اعلام کردیم.
اختصاص هزار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار