فرایند آزادی ۲۵۷۴ زندانی جرائم مالی غیرعمد پایین تر از ۵۰ میلیون تومان با همت بنیاد مستضعفان با حضور پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و محمدمهدی حاج محمدی رئیس جدید سازمان زندان ها در زندان تهران بزرگ آغاز شد.
سرخط اخبار