حجت الاسلام سرلک می گوید: سختی و بلا در وجود ما، کیسه های غرور و توسل به غیر خدا را خالی می کند. انسان ها بعد از سختی ها به یک ظرفیت های بزرگ تری دست پیدا می کنند و به عظمت های وجودی می رسند.

به گزارش جهان نیوز ، شیوع ویروس کرونا در کشور موجب ایجاد نگرانی و اضطراب فراوان برای مردم شد. انتشار اخبار و اطلاعات ضد و نقیض در فضای مجازی هم موجب افزایش این تحیر و سرگردانی ها شد؛ اتفاقی که مردم را در پی یافتن یک راه برای رسیدن به آرامش سوق داد. در گفت وگو با حجت الاسلام علی سرلک، استاد حوزه و دانشگاه تلاش کردیم توصیه هایی برای رسیدن به این آرامش داشته باشیم. ابتدا فیلمی از پاسخ های حجت الاسلام سرلک را اینجا ببینید:
دانلود فیلم
انسان ها در پی وقوع یک خطر به دنبال دوری از آن هستند
امروز مردم کشور و حتی جهان دچار یک تحیر و سرگردانی در پی شیوع ویروس کرونا هستند. دلیل این تحیر چیست؟ 
دوران حاضر، عصر حیرت و سرگردانی است و دلیل آن نیز گسترش وسایل ارتباط جمعی و از سوی دیگر به وجود آمدن منابع و مراجع مختلف اخبار و اظهارنظرهاست که موجب شده یکی از بحران های بشر امروزی، حیرت و سرگردانی باشد که در پی آن ناآرامی را در انسان ها ایجاد می کند.
امروز بعد از گسترش ویروس کرونا نیز جلوه دیگری از سرگردانی ایجاد شده است؛ زیرا انسان ها در پی وقوع یک خطر به دنبال دوری از آن هستند. در این صورت، زمانی که افراد غیرموثق شروع به اظهارنظر می کنند و اطلاعات گمانی در جامعه منتشر می شود، آتش سردرگمی را شعله ورتر می کند.
راهکارهایی برای خروج از نگرانی های کرونا
برای خروج از این تحیر و سرگردانی چه باید کرد؟
یکی از بهترین راه ها برای نجات از این تحیر و سرگردانی آن است که انسان از دامن زدن به شایعات و اطلاعات غیرموثق پرهیز کند. امروز با توسعه فضای مجازی، هر انسانی خود را یک رسانه می داند، بنابراین نیاز است با یک پالایش ابتدایی حرف ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار