سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار کرد: موضوع FATF در ایران علیرغم روشنگری هایی که وزارت خارجه و دیگر نهادهای ذی ربط انجام داده اند خوب جا نیفتاده است یا اراده ای برای حل آن نیست.

به گزارش ایسنا، سید عباس موسوی صبح روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضوع FATF و نشستی که چندی پیش در پاریس در این زمینه برگزار شد و مواضعی که در آن در ارتباط با روند پیوستن ایران به این موضوع اتخاذ شد ، گفت: موضوع FATF در ایران علیرغم روشنگری هایی که ما (وزارت خارجه) و نهادهای مسئول انجام دادند خوب جا نیفتاده است و یا اراده ای برای حل آن نیست.
این دیپلمات کشورمان اظهار کرد: وزارت خارجه در این ارتباط صرفا دیده بان است و مسائل را منتقل می کند و متصدی اصلی این کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.
وی با بیان این که وزارت خارجه نظر خود را در مورد FATF و لوایح مرتبط با آن اعلام کرده است اظهار کرد: برخی از منتقدین نگرانی هایی را نسبت به این لوایح مطرح می کنند که ما خیلی از این انتقادها را از روی آگاهی نمی دانیم و مسموع نیست.
موسوی در این ارتباط افزود: برخی از بانک هایی که تحریم نیستند مقرراتی مربوط به این موضوع را اجرا می کنند و در این روند فعال هستند.
وی افزود: برخی از دوستان منتقد می گویند پیوستن ایران به این موضوع خود تحریمی است. ولی ما معتقدیم که با عدم پیوستن به این کنوانسیون که به نوعی لازم الاجرا است ما خودمان را تحریم می کنیم و دست به خود تحریمی می زنیم.
وی با اشاره به این که در نشست پاریس مهلتی دوباره به ایران برای پیوستن به این روند داده شده است، اظهار کرد: این مهلت با توجه به تلاش های دوستان ما در آن نشست داده شد و در آن نشست دوستان اقداماتی را که دولت و مجلس ایران در این ارتباط انجام داده اند را تشریح کرده اند و اراده ایران در این راستا را تبیین کرده اند.
وی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار