هنر جاجیم بافی در روستای "زیارت" گرگان ارثیه ای است که از مادران به دخترانشان و همواره از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. زنان جاجیم باف در این روستا با استفاده از نخ های پشمی دست بافته هایی خلق می کنند که به عنوان زیرانداز، فرش، پادری و حتی سفره و رومیزی کاربرد دارد.جاجیم دست بافی از پارچهٔ کلفت شبیه به پِلاس که از پلاس نیز نازک تر است و آن را از نخ های رنگین و ظریف پشمی یا پنبه ای یا آمیزه ای از این دو می بافند.
سرخط اخبار