در کنار بیمارستانی در منهتنِ نیویورک چند مورد چادر سفید گنبدشکل و کامیون های یخچال دار به عنوان سردخانه تعبیه شده تا به شمار روزافزون مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در این شهر رسیدگی شود.شهر نیویورک مرکز همه گیری کرونا در ایالات متحده است.

264256

سرخط اخبار