نرخ بهره حقیقی در ۲ سال اخیر منفی بوده و نرخ بهره تعادلی اقتصاد با تورم ۳۵درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی و حتی با رشد بلندمدت ۴درصدی فراتر از ۱۵درصد است؛ اما چرا سیاستگذار مانند شوک های قبل نسبت به افزایش نرخ سود اقدام نمی کند؟!

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مهدی خندان پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده به بررسی شوک های بزرگ ارزی در چهار دهه اخیر پرداخته و راهکاری برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه داده است.
مشروح یادداشت مهدی خندان پژوهشگر اقتصادی را در ادامه می خوانید؛
اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر سه شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده که در هر کدام نرخ ارز در بازار آزاد تقریباً سه برابر شده است.
شوک نخست در سال های 71 تا 74 به دنبال سیاست های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز رخ داد؛ شوک دوم در سال های 90 و 91 به دنبال تحریم های شورای امنیت و شوک سوم در سال 1397 به دنبال خروج آمریکا از برجام.
طی روزهای اخیر هم نرخ ارز به دلیل رشد نقدینگی در درجه اول به دلیل سیاست انبساطی ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی از 11 به حدود 7 درصد برای تأمین مالی کرونا، تشدید تحریم ها و محدودیت های تجاری کرونا، رقم های جدید و بی سابقه ای را تجربه می کند و می رود که ضربه دیگری بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود آید.
شاید بتوان شوک اخیر را ادامه شوک سال 97 دانست، با بررسی دلایل پیدایش و تداوم این شوک ها چند نکته قابل تأمل است:
در ابتدای هر سه شوک نسبت پول به نقدینگی بیشتر شده و در واقع تغییر جهت داده و از پایین خط روند نزولی به بالای آن رفته و در واقع نقدینگی سیالتر شده است. سیاستگذار در شوک های سال 72 و 91 برای کنترل اجزای نقدینگی و نرخ ارز نسبت به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام نموده لکن در شوک سال 97 از این ابزار استفاده نشده است. طی هر سه شوک ارزی رشد اقتصادی کمتر از روند بلندمدت بوده و ...

سرخط اخبار