دهستان سولقان قطب شاتوت ایران و براساس امار های موجود جهاد کشاورزی سالانه بیش از ۹۵۰ تن میوه شاتوت در سولقان برداشت وبه بازار مصرفی تهران عرضه می شود. فصل برداشت شاتوت در سولقان از ابتدای تیر ماه آغاز و تا اواسط شهریور ادامه دارد.
سرخط اخبار