تهران - ایرنا - رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات تراکنش های بانکی صاحبان حساب هایی که پنج میلیارد تومان به بالا در سال گردش مالی دارند، مورد بررسی قرار می گیرد و با اطلاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیت هایی می رویم که موجب این گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیت ها، میزان مالیات تعیین شود.

«امیدعلی پارسا»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا به تشریح دو شعار «وصول با اصول» و «نظام مالیاتی هوشمند»، به عنوان برنامه های محوری این سازمان در سال ۱۳۹۹ پرداخت.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی با رعایت اصول بنیادینی مانند حمایت از تولید و مبارزه با فرار مالیاتی، به دنبال گذر از سیستم مالیاتی سنتی به سیستم مالیاتی مدرن است تا ضمن احقاق عدالت مالیاتی، زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با تمرکز بر ۵ تا ۱۰ درصد اقشار پردرآمد کشور را فراهم سازد.
تاکید بر مالیات ستانی از ثروتمندان
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به بررسی تراکنش های بانکی پنج میلیارد تومان به بالا در نظام مالیاتی هوشمند اشاره کرد و ادامه داد: اطلاعات بانکی تراکنش های بانکی پنج میلیارد تومان درآمد به بالا از سال ۹۳ به بعد، از امروز قابل بررسی توسط سازمان امور مالیاتی است. ما تراکنش های مالی مربوط به هر فرد را بر اساس کد ملی او و اقوام درجه یک آن فرد تحت نظر داریم، تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده باشیم.
وی تاکید کرد: باید توجه شود که سازمان امور مالیاتی به دنبال اطلاعات بانکی همه مردم نیست و تنها به حساب بانکی ۵ تا ۱۰ درصد برخوردار کشور رسیدگی می شود. با اطلاعات به دست آمده از این طریق، به دنبال فعالیت هایی می رویم که موجب این گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیت ها، میزان مالیات تعیین شود.
تحقق عدالت مالیاتی با هوشمند سازی نظام مالیاتی
پارسا با تاکید بر پایه گذاری نظام مالیاتی هوشمند بر اساس شفافیت، گفت: نظام مالیاتی هوشمند امروز در همه دنیا پیگیری می شود و داده مبنا، مؤدی محور، یکپارچه و مبتنی بر ریسک و تمکین مؤدیان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار