رفتار جالب پلیس برای تنبیه رانندگان بی نظم

برترینها پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۴:۳۵
در ویدیوی زیر پلیس را می بینید که در ورودی صدر شرق از بلوار کاوه ایستاده و به هر خودرویی که از صف خارج شده بود، اجازه ورود نداد.

برترین ها: در ویدیوی زیر پلیس را می بینید که در ورودی صدر شرق از بلوار کاوه ایستاده و به هر خودرویی که از صف خارج شده بود، اجازه ورود نداد.