کرمان - ایرنا - آرزوهای دنیای کودکانه در عالم تخیلات دارا و ندار و به اصطلاح امروزی ها برخوردار و غیر برخوردار نمی شناسد و در واقع کودک به اقتضای سن و محیطی که در آن زندگی می کند همواره به دنبال آرزوهای قشنگ و بزرگ و شاید دست نیافتنی است.

دنیای این روزهای ما، شاید دنیای چندان شادی برای آدم بزرگ ها نباشد. اتفاق های ناخوشایندی که در گوشه گوشه جهان می افتد، دائماً کام ما را تلخ می کند. اما کودکان فارغ از دنیای آدم بزرگترها به دنبال زیبایی های دنیای خود هستند. کودکان بسیار پر جنب و جوش و شاد هستند و با ساده ترین چیزها این شادی را تکمیل می کنند.
آنچه که پیداست کودکان آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه هستند هرچند که دنیای بسیار قشنگی دارند. چه بسا که توجه نکردن به کودکان به علت مشکلات اقتصادی و کاستن بودجه هایی شرایط زندگی و حیات کودکان را برایشان دشوار و آن را خدشه دار می سازد.
البته باید به این امر هم آگاه بود که نیاز کودکان تنها مالی نیست و خیلی وقت ها کودکان به لحاظ عاطفی و روحی ضربه می خورند. کوچک اند، ولی آرزوهای بزرگ دارند. اگر از ما که بزرگترها بپرسند چه آرزویی دارید، بی شک آرزوی برگشتن به روزهای پاک و بی غل و غش کودکیمان را داریم.
بنابراین بین آرزوی ما و کودکان خیلی فرق است و آن اینکه شاید آن ها بالاخره روزی به آرزویشان برسند، ولی آرزوی ما بعید و دست نیافتنی است.
شرایط و محیطی که کودک در آن زندگی می کند اگر از سطح رفاه بالایی برخوردار باشد ، کودک را به برآورده شدن و یا به ثمر نشستن آرزوهای تخیل گونه امیدوار می سازد و ذائقه اش اقناع خواهد شد که قطعا برآورده شدن آرزوهای کودکانه می تواند در ترسیم آینده آن کودک موثر واقع شود و بتواند مسیرهای پیشرفت را یکی پس از دیگری بپیماید و در نهایت انسانی مسئولیت پذیر و در عین حال مفید به حال جامعه باشد.
اما در طرف دیگر قصه آرزوهای کودکانه هم ناملایماتی وجود دارد که اگر امکانات لازم برای برآورده شدن این آرزوها فراهم نشود ...

سرخط اخبار