ساعت 24-با افزایش بیماران در اپیدمی کووید-۱۹ و لزوم مدیریت مجدد تخت های بیمارستانی، انجام اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی و غیردرمانی داشته از سوی وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت طی نامه ای خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعلام کرد:
با افزایش بیماران در اپیدمی کووید-۱۹ و لزوم مدیریت مجدد تخت های بیمارستانی، انجام اعمال جراحی که صرفا جنبه زیبایی و غیردرمانی داشته باشد تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
فارس

سرخط اخبار