۱۴هزار و ۶۸۰لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق در هفت ماه گذشته در سبزوار کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخراسان رضوی ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار گفت: در هفت ماه گذشته ۱۴هزار و ۶۸۰لیتر انواع فرآورده های نفتی قاچاق در این منطقه کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳درصد کاهش داشته است.
محمد صادقی افزود: عمده این کشفیات در مبادی ورودی سبزوار بوده و طی این مدت ۳۰۰مورد بازدید از تاسیسات نفت و گاز و مراکز توزیع در این شهرستان انجام شده است.
وی با اشاره به طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی، ادامه داد: طی ماه های گذشته ۶۸۵دستگاه خودرو عمومی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار گاز سوز شدند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار گفت: با توجه به فعالیت مستمر۲۳ جایگاه سی. ان. جی در این منطقه، هیچ مشکلی در تامین گاز خودرو ها وجود ندارد و زمان توقف خودرو ها در این جایگاه ها کاهش یافته است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار