سخنگوی شورای نگهبان: عدم تایید صلاحیت کاندیداها بر اساس قوانین و مستندات پرونده آنهاست و کاری به نگاه سیاسی آقایان نداریم.
سرخط اخبار