رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جزئیاتی از امکانات و نحوه فعالیت بیمارستان ۲۰۰۰ تخت خوابی این نیرو در تهران بیان کرد.

به گزارش ایسنا، سرتیپ دوم پزشک بهزاد موذنی رئیس اداره بهداشت امداد و درمان نیروی زمینی ارتش(نزاجا) صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه دو هزار تختخوابی شهید دکتر هجرتی نزاجا اظهار کرد: هدف از تشکیل این مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه این است که طول زمان بستری شدن بیمارانی که به علت کرونا در بیمارستان بستری بودند را، در صورت تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، برای ادامه درمان به نقاهتگاه بیاوریم و در این نقاهتگاه دوره کمون را طی کنند و اگر خدای نکرده مجدداً مشکل پیدا کردند و با مشکلات تنفسی و تشدید بیماری مواجه شدند، بتوانیم در بیمارستانی که در اینجا طراحی کردیم، اقدامات درمانی را انجام دهیم.
وی با اشاره به روند پذیرش بیماران در این بیمارستان گفت: در بدو ورود به بیمارستان، پس از پذیرش بیماران، آنها به بخش های مرتبط معرفی می شوند و متناسب با پرونده ای که تشکیل می دهند امکانات انفرادی از جمله روتختی و روبالشی، لباس بیمار دمپایی و وسایل شخصی در اختیار بیماران قرار می گیرد و در نهایت بیمار پس از شناختن پرستار و نیروی خدماتی خود در بخش بیتری می شود.
رئیس اداره بهداشت امداد و درمان نزاجا خاطرنشان کرد: در این مجتمع بیمارستانی محلی مشخص شده که در آن غذا به صورت گرم طبخ می شود و همکاران من در کنترل مواد غذایی و بهداشتی محل طبخ غذا را کنترل می کنند و پس از تایید غذا را به صورت گرم در اختیار بیماران قرار می گیرد.
امیر موذنی گفت: در این مجتمع بیمارستانی تمام امکانات بیمارستانی شامل icu، بخش بستری، اتاق عمل و خدمات دندانپزشکی و همچنین بهداشت روان و بهداشت محیط پیش بینی شده است. همچنین این امکان پیش بینی شده تا پزشکان مستقر در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار